Lūgsim par svētīgu Lieldienu svinēšanu un, lai vairāk draudžu locekļu nāk kopā dievkalpojumos. Turpināsim lūgt par mieru Ukrainā, par tiem, kuri cieš no karadarbības, par bēgļiem un tiem, kuri viņus uzņem.(aizlūgumi)

3. aprīlī plkst. 10.00 – Judica- ciešanu laika pirmās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
10. aprīlī plkst. 10:00 –Ciešanu laika otrās svētdienas/Palmarum – Palmu svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles (https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)
14. aprīlī plkst. 11:00 un plkst. 18:00 – Viridum – Zaļās ceturtdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
15. aprīlī plkst. 10:00– Pasha – Lielās piektdienas dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
17. aprīlī plkst. 10:00 – Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojuma tiešraide no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)
24. aprīlī plkst. 10:00 – Baltās svētdienas dievkalpojuma tiešraide no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)