Aicinu individuāli un draudzēs lūgt Novennas lūgšanu laikā no  šī gada 27. maija līdz 4. jūnijam, izmantojot  Novennas lūgšanas kārtību. (Skatīt šeit: Sadaļa – Nozares, mūzika un liturģija), kā arī skatīties un lūgt līdzi video ierakstam no katedrāles Liepājas diecēzes facebook lapā.

(Saite šeit: Liepājas diecēzes FB lapa)

 

Novēlu svētīgu debesbraukšanas dienu

un  Vasarssvētku gaidīšanas laiku! 

+Hanss Martins Jensons

Liepājas bīskaps

  1. maijā debesbraukšanas dienas dievkalpojuma tiešraide plkst. 18:00, no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles (https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)