Augustā aizlūgsim par draudzēm un cilvēkiem, kuri ir kādu pārmaiņu priekšā, lai izdodas paklausīt Dieva gribai un saskatīt Viņa vadību katrā lietā, aizlūgsim arī par jauniem aicinājumiem studēt Lutera Akadēmijā (mēneša aizlūgumi)

 

7.augustā – 9. svētdienas pēc Vasarsvētkiem  dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

14. augustā– 10. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)

21. augustā – 11. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00, , no Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles
(https://www.facebook.com/LELBLiepajasdieceze)

28. augustā– 12. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojuma tiešraide plkst. 10:00,  no Jelgavas Sv. Annas prokatedrāles
(https://www.facebook.com/JelgavasAnnasDraudze)