Kas ir iesvēte?    

 • Kristības turpinājums;
 • Cilvēka apzināta atbilde Dievam;
 • Draudzes piederības izvēle.

Kādi ir iesvētes nosacījumi?

 • Jāpieņem personisks lēmums saistīt savu dzīvi ticībā Dievam;
 • Jāizlasa Jaunā Derība;
 • Regulārs iesvētes mācību apmeklējums;
 • Iesvētes mācību laikā jāapmeklē draudzes dievkalpojumi.

Kas ir iesvētes mācības?

 • Iepazīšanās ar kristietības pamatiem (Ticības apliecība, baušļi, lūgšana, sakramenti, Bībele, dievkalpojums u.c.);
 • Iespēja izvērtēt līdzšinējo dzīves pieredzi;
 • Garīgas pieaugsmes ceļš;
 • Baznīcas un draudzes piederības apzināšanās;
 • Sarunas par garīgās dzīves jautājumiem.

Pieteikšanās uz iesvētes mācībām

 • Uz iesvētes mācībām iespējams pieteikties visa gada garumā personīgi pie draudzes mācītājiem;
 • Pieteikšanās notiek uz individuālām mācībām vai noklausoties lekciju kursu;
 • Vismaz divreiz gadā notiek iesvētes mācību izsludināšana;
 • Iespējams sagatavošanās posms – pārrunas vai ievadlekcijas;
 • Pirms iesvētes mācībām kandidātiem ieteicams apmeklēt svētdienas dievkalpojumus un Bībeles stundas, piedalīties vasaras nometnēs vai ņemt dalību citās draudzes aktivitātēs.

Biežāk uzdotie jautājumi:

 • Kāds ir iesvētes vecums?
Bērnam ir jābūt vismaz 7 gadu vecumā. Pieaugušo grupā iespējams piedalīties no 12 gadu vecuma. Vecuma ierobežojums pieaugušajiem nav. Ne reti iesvētes mācības apmeklē 60 un 70 gadus veci kandidāti.
 • Kur notiek pieteikšanās ?

Pieteikšanās notiek pie draudzes mācītājiem pieņemšanas laikos draudzes kancelejā.

 • Vai pietiek ar to, ka notikusi kristība iepriekš

 Ar kristību nepietiek. Kristības turpinājums ir iesvēte, kad cilvēks izdara apzinātu savu izvēli ticībā Dievam.

 • Kādas ir iesvētīta draudzes locekļa tiesības

 Iesvētīts draudzes loceklis var saņemt Svēto Vakarēdienu, kļūt par krustvecāku, ņemt dalību draudzes dzīvē, tapt laulāts.

 • Vai bērnības svētki ir šķērslis iesvētībām?

Ir ļoti būtiska atšķirība starp iesvēti, kristībām baznīcā un bērnības svētkiem. Iesvētei baznīcā tas gan nav šķērslis, tomēr mācītāja pienākums ir izskaidrot šo atšķirību, norādot, ka bērnības svētki pēc būtības ir laicīgi svētki un tam ar baznīcu nav nekā kopēja. Bērnības svētki neaizstāj kristību vai iesvēti.

 • Kādas drēbes ir jāvelk iesvētībās ?

 Šo jautājumu vislabāk ir pārrunāt iesvētes mācībās. Ir jāizvēlas svētku drēbes, lai katrs pats tajās justos labi.

 • Ko māca iesvētes mācībās?

Iesvētes mācību mērķis ir apgūt kristietības pamatprincipus un mācību – ticības apliecības, baušļus, lūgšanu un mācību par sakramentiem. Tā ir iespēja noskaidrot dažādus garīgus jautājumus, atbildēt uz dzīves jēgas meklējumiem, izprast baznīcas, dievkalpojuma un draudzes nozīmi.

 • Kā lai uzzina par nākamajām iesvētes mācībām?

 Pazvaniet mācītājam vai uz draudzes kanceleju un uzziniet.

 • Vai iespējams apmeklēt iesvētes mācības individuāli?

 Jā. Iesvētes mācības iespējams apgūt pēc individuāla plāna, izlasot mācītāja norādītās grāmatas un pārrunājot mācību tēmas.

 • Vai var apmeklēt iesvētes mācības tie, kas nav kristīti?

 Jā, protams. Šajā gadījumā pirms iesvētībām notiks kandidāta kristības.

 • Vai pilngadību nesasniegušais var apmeklēt iesvētes mācības, ja vecāki nav kristīti un iesvētīti?

Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (jeb cilvēkam, kas audzina bērnu) ir jābūt kristītam un iesvētītam draudzē reģistrētam loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt kristītiem un iesvētītiem luteriskā baznīcā. Ja bērns, kura vecāki nav kristīti, pats izsaka vēlmi kristīties, viņam jābūt vismaz 7 gadus vecam, ir jābūt vecāku piekrišanai, jābūt krustvecākiem. Mācītājam ir pienākums ar vecākiem aprunāties un censties vest viņus pie ticības.

 • Vai par iesvētes mācībām ir jamaksā?

Nē. Arī apmeklējot iesvētes mācības individuāli mācītājam vai draudzei nav jāmaksā.

 • Vai par iesvētībām ir jāmaksā?

Draudze maksas pakalpojumus nesniedz. Vienlaicīgi draudze pastāv no draudzes locekļu ziedojumiem, ikgadējā draudzes nodokļa ziedojuma un ieņēmumiem, kas veidojas no draudzes īpašumu apsaimniekošanas. Jūs esiet aicināti painteresēties, vai draudzē nav kādi īpaši atbalstāmi projekti, vai arī paši izvēlēsieties, kādus mērķa ziedojumus labprāt atbalstītu.

 • Kas notiek pēc iesvētībām ?

Kā pilntiesīgi draudzes locekļi jūs esiet aicināti ņemt dalību draudzes dzīvē un dievkalpojumos. Iesvētības ir jauns dzīves sākums kopā ar Dievu, līdzcilvēkiem un baznīcu.

‍‍Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā. /1. Pēt. 2:9/