Diakonija ir Baznīcas rūpes par cilvēku visā tā veselumā: par garu, dvēseli un miesu.
Diakonija ir Baznīcas esamības aspekts un tās darba neatņemama sastāvdaļa.
Savstarpēja kalpošana draudzē dara iespējamu Baznīcas kalpošanu sabiedrībā.

Liepājas diecēzes prāvestu iecirkņos darbojas diakonijas darba koordinatori, kas organizē diakonijas darbinieku apmācību iecirkņos, veicina diakonijas darbinieku sadraudzību un sadarbojas ar mācītājiem diakonijas jautājumos.  

Diakonijas darba koordinatori Liepājas diecēzes prāvestu iecirkņos

1. Bauskas prāvesta iecirknis
Koordinatore Daina Pluce
Mob. tālr. 29698807
E-pasts: dainabau(at)inbox.lv 

2. Grobiņas prāvesta iecirknis
Koordinatore Daiga Grenovska
Mob. tālr. 26775736
E-pasts: daigagrenovska(at)inbox.lv

Plašāku informāciju par diakonijas darbu Liepājā lūkojiet:

3. Jelgavas prāvesta iecirknis
Koordinatore Māra Pole
Mob. tālr. 26381359
E-pasts: gaisma.m(at)inbox.lv 

4. Kandavas prāvesta iecirknis
Koordinatore Vija Pīlāga
Mob. tālr.
26208929
E-pasts: vijapilaga(at)inbox.lv 

Plašāku informāciju par diakonijas darbu Kandavā lūkojiet:

5. Kuldīgas prāvesta iecirknis
Koordinatore Inita Hartmane
Mob. tālr. 29572870
E-pasts: itinna(at)tvnet.lv

6. Piltenes prāvesta iecirknis
Koordinatora šobrīd nav.

Plašāku informāciju par diakonijas darbu Puzē lūkojiet: