Svētdienas skola

LELB Svētdienas skolas nozares vīzija

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.” (Mateja ev.19:14)

Nozares mērķi

Palīdzēt bērnam iepazīt Trīsvienīgā Dieva dāvāto pestīšanas vēsti Bībelē un pieaugt Kristū saskaņā ar luteriskās baznīcas mācību un par svētību draudzei un sabiedrībai.

Sekmēt LELB Svētdienas skolas skolotāju izglītību un garīgo vajadzību apmierināšanu. Palīdzēt draudzēm, garīdzniekiem un ģimenēm kopīgā kalpošanā bērniem.

Nozares uzdevumi

  • Organizēt svētdienas skolas skolotāju sagatavošanu, tālākizglītošanu un garīgo aprūpi.
  • Nodrošināt svētdienas skolām nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi.
  • Motivēt mācītājus un draudzes veicināt svētdienas skolu attīstību LELB.
  • Aktualizēt ģimenes lomu bērnu kristīgajā audzināšanā – (uzrunāt, izglītot u.t.t).

Plašāka informācija par LELB Svētdienas skolām, materiāli: http://www.svskola.lv/lv/?ct=aktualitates 

Nozares vadītājs: Ivars Jēkabsons, ijekabsons@inbox.lv, mob. 29482497

Nozares koordinatore: Iveta Kalme, iveta.kalme@lelb.lv, mob.  26064557

 Svētdienas skolas skolotāju tikšanās “Latvijas simtgades priekšvakarā”- 16., 17.novembrī Saldū, Sv. Gregora Izglītības centrā

Stāvot uz mūsu Latvijas simtgades sliekšņa un ieklausoties lekcijās, dalīsimies domās un lūgšanās par mūsu svētdienas skolām un pārdomāsim jautājumus, kuru aktualitātes apziņa veido ne tikai mūsu katra, bet arī Latvijas un tās Baznīcas nākotni: Baznīca 21.gadsimta postmodernisma izaicinājumu vidū. Kam mēs ticam un kāpēc atzīstam to par patiesu. Postmodernisma kultūras ietekme uz mūsu un mūsu bērnu dzīvi. Postmodernā domāšana un kristīgā apoloģētika. Vai protam vienkārši, jēgpilni aizstāvēt kristīgo ticību un patiesību visu to priekšā, kuri tai nepiekrīt.

Programma
16.novembris
Ierašanās (17:30–18:30)
18:30 Vakariņas
19:15–20:00 Ievads un iepazīšanās
20:00 Pauze
20:15 “Vecajo padoms – vērtība un svētība” (māc. I. Jēkabsons)
21:15 Pauze
21:30 Vakara svētbrīdis

Lasīt vairākAktualitātes Svētdienas skolas skolotājiem

Konference
Svētdienas skolas skolotāju konference notiks 2018.gada 15.septembrī (11:00-15:00) Rīgā, Krusta baznīcā, Ropažu ielā 120. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: iveta.kalme@lelb.lv   vai zvanot: 26064557. Lūdzam nodot šo ziņu draudzes svētdienas skolas skolotājiem!
 

Rekolekcijas
Skolotāju rekolekcijas Burtniekos plānotas 2018.gada 12. un 13.oktobrī (piektdienas vakars, sestdiena). Tēma un vadītājs tiks precizēti. Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: iveta.kalme@lelb.lv   vai zvanot: 26064557.

 


Par semināru “FAITH5 – dalies, lasi, pārrunā, lūdz un svētī!”

Raidījuma “ES TICU” 32. epizode – par Dr. Riča Melheima (Rich Melheim) no ASV semināru par pieciem vienkāršiem soļiem, kas palīdz ģimenei tuvoties Dievam un padziļināt arī savstarpējās attiecības: https://www.youtube.com/watch?v=DfAtiDOpVbQ

Dalies, lasi, pārrunā, lūdzies un svētī – uz šiem pieciem pīlāriem amerikāņu mācītājs Ričs Melheims aicina balstīt bērnu katehizācijas procesu un pašu ikdienu, tādējādi kristīgās vērtības ielaižot vairāk savā dzīvē.
Dr. Ričs Melheims (Rich Melheim) ir mācītājs, ģimenes padomdevējs un cilvēka prāta pētnieks, 24 grāmatu un 24 garīgās mūzikas albumu autors, ilustrators un komiķis no ASV. Viņš izveidojis vairākas organizācijas, kas darbojas kristīgās audzināšanas un izglītības jomā, tāpat viņš kā lektors uzstājas arī dažādos televīzijas raidījumos, un viņa izveidotā starptautiskā pirmsskolas izglītības programma tiek lietota 1000 pilsētās 5 kontinentos.
Intervijas sniedz: Ivars Jēkabsons – LELB Svētdienas skolas nozares vadītājs, Ričs Melheims – mācītājs no ASV, Ēvalds Bērziņš – Līvānu, Krustpils, Unguru draudžu mācītājs, Rute Bikše – Rīgas Jēzus ev.lut. draudzes Svētdienas skolas vadītāja, Lāsma Bome – Augstrozes draudzes Betijas svētdienas skolas skolotāja un Signe Kurga – Āgenskalna baptistu draudzes locekle.