Novenna un tās lūgšanas kārtība

Pēc Debesbraukšanas gatavojoties Vasarsvētkiem, aicinām šo laiku izdzīvot kā īpašu laiku. Ticam, ka lūgšanai ir nozīme. It īpaši, ja lūdzam saskaņā ar Kristus apsolījumiem. Aicinām 9 dienas individuāli un draudzēs lūgt Novennas lūgšanu laikā no  Debesbraukšanas dienas līdz Vasarsvetkiem, izmantojot  Novennas lūgšanas kārtību, īpaši aizlūdzot par konkrētām tēmām.

Aicinām skatīties un lūgt līdzi 2020. gada video  lūgšanas ierakstam no katedrāles Liepājas diecēzes facebook lapā.

Novennas lūgšanas kārtību iespējams skatīt šeit: Novennas lūgšanas kārtība

Par Novennas lūgšanas nozīmi iespējams noklausīties šeit: Novennas lūgšanas audio

Lasīt vairāk


Koncerts “Te es stāvu un citādi nevaru. Reformācijai – 500

koncertzālē “Lielais dzintars” izskanēja 2017.gada 29. septembrī.

Foto: Jānis Vecbrālis

Piedalījās Gunta Gelgote (soprāns), Jānis Kurševs (tenors), VAK “Latvija”, Liepājas Simfoniskais orķestris un diriģents Māris Sirmais.

Programmā:

Andris Kontauts (1974) – Solus Christus (jaundarba pirmatskaņojums)
Gotfrīds Augusts Homiliuss (Gottfried August Homilius, 1714-1785, Vācija) – kantāte Preise, Jerusalem, den Herrn (“Slavē, Jeruzaleme, To Kungu”)
Fēlikss Mendelszons – 98. psalms Singet dem Herrn ein neues Lied (“Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu”)
Rihards Zaļupe (1983) – “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” (jaundarba pirmatskaņojums)

Koncerta ieraksts pieejams šeit: http://klasika.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-koncertzales/koncerts-te-es-stavu-un-citadi-nevaru.-reformacijai-500-koncertz.a94406/