Mūžībā aizsaukts mācītājs Alfreds Ēvalds Bērziņš

Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas,

un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa Derību sargā,

neaizmirst Viņa Baušļus un cenšas tos pildīt. /Ps. 103:17-18/

21. decembra rītā 93 gadu vecumā mūžībā aizsaukts

mācītājs ALFREDS ĒVALDS BĒRZIŅŠ

(10.10.1926. – 21.12.2019.)

ordinēts 1989. gada 5. martā

emeritūrā kopš 2010. gada 1. jūnija

Lasīt vairāk


Liepājas bīskapa apsveikums 2019.gada Ziemsvētkos

Zemītes baznīcas altāra  rentabla centrs “Svētā ģimene ar Jāni Kristītāju un muzicējošiem eņģeļiem”
2019.gada 9.jūnijā iesvētītajā Rundāles pils muzeja Svētās ģimenes kapelā

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū…,
Jānis liecina par Viņu:
“… Viņš bija pirmāk nekā es…
Redzi, Dieva Jērs”
/Jņ 1:14, 15, 29/

Kristus ir piedzimis.
Katram no mums. Mēs esam Viņa ģimene.
Lai Viņa piedzimšana izgaismo mums dāvāto ticības prieku,
izbrīnu par Dieva pārsteigumiem un pateicību
šajos Ziemsvētkos un 2020.gadā!

+Hanss Martins Jensons, Liepājas bīskaps

2019 A.D.


Ziemsvētku, Vecgada un Zvaigznes dienas dievkalpojumi Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēs Liepājas diecēzē 2019.gadā

                              

                                Bauskas iecirknī

Bauskas Sv. Gara, ev. lut. draudze

24.decembrī       16.00, 18.00        Ziemassvētku vakara dievkalpojumi (piedalās draudzes ansmblis)

25.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes ansamblis)

26.decembrī       plkst. 10:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums (piedalās draudzes Sv. skolas bērni)

31.decembrī       plkst. 18:00         Vecgada vakara dievkalpojums

                               

Bērsteles ev.lut.draudze

25.decembrī       plkst. 14:00         Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums

                               

Bārbeles ev. lut. draudze

24.decembrī       plkst. 14:00         Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Lasīt vairāk


Valtaiķu baznīcas durvis atjaunojas LELB Aizputes ev.lut.draudzes paspārnē

Kopš 2017.gada Latvijas evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) ir Valtaiķu baznīcas atslēgas glabātāja, bet, sākot ar 2018.gadu, LELB atslēgas turēšanu ir uzticējusi LELB Aizputes ev.lut.draudzei, kuras paspārnē baznīca soli pa solim veic restaurācijas darbus.

Ienākot draudzei kalpot baznīcā, tapa skaidrs, ka baznīcai ir vajadzīga pamatīga uzkopšana.  Putekļu kārtas klāja baznīcas iekšieni, gan baznīcas ārpusi. Ar vairākām draudzes lielākām un mazākām talkām putekļu kārtas pazuda. Šie darbi saliedē draudzi, un ļauj daudzām lietām iesākties no jauna.

Tā, kādā no talkošanas reizēm radās ideja par Valtaiķu baznīcas galveno ieejas durvju restaurācijas nepieciešamību. Iesākt ar mazumiņu. Tāda bija šī vēlme. Aizsākot darbus ar ieguldījumu nākotnē.

Durvis pirms restaurācijas

Lasīt vairāk


Šodien, 5.decembrī aprit 261 gads kopš Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas iesvētīšanas

Bīskapa H.M.Jensona uzruna Katedrāles dienā, 30.11.2019.

Man ir privilēģija kā bīskapam uzrunāt jūs šajā ikgadējā katedrāles dienā, ko parasti atzīmējam sestdienā pirms Adventa pirmās svētdienas. Šogad šī diena sakrīt ar Sv. apustuļa Andreja dienu (30.novembrī), ko arī atzīmēsim.

Pirms 261 gada Liepājas Sv.Trīsvienības baznīca tika iesvētīta. Ar lielu pateicību redzam, ka baznīcas interjers savā lielajā krāšņumā mūs vēl līdz šodienai uzrunā, ka reiz pasaules lielākās mehāniskās ērģeles vēl skan un šodien, pirms ienācām baznīcā, varējām redzēt, kā baznīcas fasāde tiek atjaunota savā sākotnējā skaistumā. Mēs, kas esam bijuši un vēl esam iesaistīti dievnama atjaunošanas procesā zinām, cik daudz atjaunošanas process prasa, un, ko gan tas neprasīja toreiz, lai no nulles uzbūvētu šo meistardarbu! Mēs esam priviliģēti, ka varam šajā baznīcā būt un svinēt dievkalpojumus. Pirms 12 gadiem, ar Liepājas pirmā bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanu, baznīca kļuva par katedrāli, baznīca, kas jau bija tik katedrāliska, ka nekāda pārbūvēšana nebija vajadzīga.

Lasīt vairāk


Gaismas ceļā

1.decembrī ir aizsācies jaunais Baznīcas gads – jaunais gaismas ceļš pretī Ziemassvētkiem. Kā katru gadu, Iecavas luterāņu draudze šo gaismas ceļu uzsāks īpaši atzīmējot visas Adventa svētdienas ar muzikāli kuplinātiem dievkalpojumiem.

Pirmajā Adventā – 1.decembrī dziedāja pašmāju ansamblis “Iecavas zvans”.

Otrajā Adventa svētdienā dievkalpojumu kuplinās ansamblis “Sonora” no Sesavas.

Iecavas draudzē vienmēr gaidīti viesi ir Garīgās mūzikas ansamblis “Laudetur”. Iespēja atkal ar tā dalībniekiem satikties būs Trešajā Adventā – 15.decembra dievkalpojumā. Pie ērģelēm iecavniece Digna Spakēviča. Skanēs gan ļoti populāra, gan arī mazāk dzirdēta garīgā mūzika.

22.decembrī – ceturtajā Adventa svētdienā – īpašs gods draudzei būs sagaidīt viesojamies komponistu un mācītāju Ingmāru Zemzari, šoreiz kā mūzikas radītāju un koncertmeistaru vokālistei Ingrīdai Vītolai.

Ziemassvētku vakara dievkalpojumā neiztrūkstoši liela vieta tiks atvēlēta Dieva slavēšanai mūzikas skaņās. Kaspara Svirska spēlētā bazūne  būs tiešs apliecinājums 150.psalma vārdiem: “Teiciet Viņu ar bazūnes skaņām, teiciet Viņu ar stabulēm un cītarām! Teiciet Viņu ar skanīgiem zvārguļiem, teiciet Viņu ar gaviļu zvaniem!”

Informāciju iesūtīja: Zaiga Lazdiņa-Radziņa, Iecavas luterāņu draudzes ērģelniece


Lektoru kursi Svētā Gregora izglītības centrā

2019. gada 13.-15. decembrī  Sv. Gregora izglītības centrā, Saldū, notiks lektoru kursi.

Kursi sastāv no teoloģiskajiem pamata priekšmetiem: liturģija, ievads Svētajos Rakstos, ievads Jaunajā Derībā, eklezioloģija, misioloģija, katehēze, diakonija, praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve.  Kopējais apjoms 32 lekcijas (stundas), kas sadalītas trīs apmācības posmos.

Lasīt vairākAicinājums uz ikgadējo Katedrāles dienu

Foto: A.Prūsis

Foto: A.Prūsis

Bīskaps Hanss Martins Jensons, atzīmējot 261 gadu kopš Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas iesvētīšanas un 12 gadus kopš katedrāles statusa, aicina jūs uz kopīgu dievkalpojumu sestdien, 30.novembrī, Liepājā. Šajā reizē arī atzīmējam 10 gadus kopš lektoru kursu norises diecēzē, tāpēc uz kopīgu sadraudzību un stiprināšanu  tiek aicināti arī lektoru kursu absolventi. Katrs diecēzes iesvētītais draudzes loceklis ir aicināts piedalīties un atjaunot savu iesvētību solījumu. 

Parasti katedrāles diena tiek atzīmēta sestdienā pirms Adventa pirmās svētdienas. Šogad šī diena sakrīt ar Sv. apustuļa Andreja dienu (30.novembrī), ko arī atzīmēsim. Liturģiskā krāsa – sarkana.

Dienas norise

11.00 Dievkalpojums  ar iesvētību solījuma atjaunošanu / Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, vada bīskaps H.M.Jensons

16.00 Adventa ieskaņas pasākums / Romas dārzā, organizē Liepājas Reliģisko lietu komisija. Uz radošajām darbnīcām visi laipni aicināti no plkst. 16:00, bet koncerts sāksies plkst. 17:00. Plašāk: https://kalendars.liepaja.lv/lv/2019-11-30:28443:141495/ 

18.00 Vespere. Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis. / Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, vada bīskaps H.M.Jensons 

Bīskaps H.M.Jensons: “Aicinu jūs nākt kopā, piedzīvot svētīgu sadraudzību un jau redzamās katedrāles fasādes pārvērtības!”

 


Seminārs “Cilvēks mums blakus – šodienas sabiedrība un tās vajadzības”

30. novembrī no plkst. 11.00 – 14.00, Svētā Gregora izglītības centrā, Saldū

1. tēma  “Cilvēkstāsti” /Jana Babre-Laime, filozofe, dzejniece

2. tēma  “Dievišķais ķermenis” /Anete Raiskuma, fizioterapeite

3. tēma  “Cilvēks nedzīvo no maizes vien” – muzikāls priekšnesums

Semināra uzdevums ir aplūkot un iedziļināties mūsdienu cilvēkā, kā daļā no sabiedrības. Kādas ir vajadzības, kādi ir priekšstati un, kas šajā kontekstā varētu piesaistīt vai atgrūst no iesaistīšanās draudzes dzīvē? Par cilvēku kā misijas objektu mūsdienās. Vai kristīgā misija 2020. gadā ir iespējama? Kāpēc arī kristīti, ticīgi cilvēki izvēlas neiesaistīties draudzes aktivitātēs?

Pieteikšanās līdz 26. novembrim aizpildot pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/cilveksmumsblakusseminars