Diakona martīra Stefana diena 27. decembrī

Avots: https://catholicsaintmedals.com/saints/st-stephen/

Avots: https://catholicsaintmedals.com/saints/st-stephen/

Mēs esam otrajos Ziemsvētkos, bet, pirms Baznīcas liela daļa sāka atzīmēt Kristus piedzimšanas svētkus, jau bija iedibināta piemiņas diena svētajiem, martīriem. Diakons Stefans ir pirmais martīrs, asins liecinieks, viņš tika nomētāts ar akmeņiem ap 34-36 gadu pēc Kristus piedzimšanas, tikai dažus gadus pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās. Varam iedomāties, ja kas līdzīgs notiktu mūsu vidū, mēs to atcerētos nākamajā gadā, un, ja tas būtu nozīmīgi mūsu turpmākajai attīstībai, mēs to atcerētos ilgu laiku, ik gadu. Daļēji varam to salīdzināt, piemēram, ar 11. novembri, kad pirmām kārtam atceramies tos vīrus, kas 1919. gada 11. novembrī bija gatavi aizstāvēt Rīgu un līdz ar to Latviju.

Lasīt vairāk
LELB Bīskapu kolēģijas aicinājums draudžu mācītājiem un draudžu locekļiem

Mīļie amata brāļi un mūsu draudžu locekļi!

Vēršam jūsu uzmanību uz parakstu vākšanu par referenduma rīkošanu, kas nepieļautu partnerattiecību ieviešanu Latvijā.

Kristīga laulība ir ļoti būtiska sabiedrības veselības veidotāja ilgtermiņā. Nevar būt labāka attiecību institūta kā tas, ko Dievs mums iedibinājis. Mēs uzskatām, ka partnerattiecību institūta ieviešana mūsu valstī izkropļotu Dieva iestādītas laulības izpratni un pavērs ceļu uz tālākiem soļiem, kas ir pretrunā ar kristīgām ģimeniskām vērtībām. Politiķi ir paveikuši savu. Tagad ir mūsu kā Latvijas Republikas pilsoņu un vēlētāju rokās, lai savāktu nepieciešamo parakstu skaitu, lai sarīkotu referendumu.

Aicinām mūsu draudžu mācītājus un draudžu locekļus būt atsaucīgiem un aktīviem, lai mūsu ļaudis ir aktīvi un dodas parakstīties, lai iestātos par vērtībām.

Kā notiks parakstu vākšana?

Lasīt vairāk


Bīskapa vēstījums Adventa un Ziemsvētku laikam

Adventa laiku dēvē par pārdomu laiku, Ziemsvētku laiku – par ģimenes svētkiem. Uzrunā Jāzepa un Jaunavas Marijas turēšanās kopā dažādajiem izaicinājumiem. Viņu kopīgā ticība un gatavība uzņemt Dieva Dēlu savā vidū ir dievbijīgas ģimenes paraugs. Caur dabisku ģimeni var nākt liela svētība, kad tā turas kopā, kad tā turas pie Dieva. Ģimene nav abstrakts jēdziens, bet vārds, kas apraksta Dieva radīto kārtību. Dzīvosim saskaņā ar to, mums un citiem par svētību. Īpaši Ziemassvētkos daudzi var izbaudīt ģimenes svētību. Tā ir atbalstāma, un tā jāsargā.

Šajā laikā aicinu pārdomāt to, ka, neskatoties uz konfesiju vadītāju aicinājumiem, gada laikā tomēr neizdevās savākt nepieciešamo parakstu skaitu, lai nostiprinātu ģimenes jēdzienu Latvijas Republikas Satversmē. Vai ir palicis tik maz cilvēku, kas piekrīt tradicionālajam kristīgam ģimenes jēdzienam vai tomēr to ir daudz, bet vairums domā, ka manai līdzdalībai nav nozīmes. Tāda gadījumā nepieciešama atmoda!

Lasīt vairākAizlūgumi un tiešraides decembrī

Decembrī aizlūgsim par to, ka mēs varam svētīgi piedzīvot Jaunā Baznīcas gada svētkus un ikdienu.

3. decembrī/Adventa 1. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  palīgmāc. Mārtiņu Burke-Burkevicuun viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs un viņa kalpošanu zemessardzē.

10. decembrī/Adventa 2. svētdiena kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Viesturu Pirro un viņa kalpošanu Kuldīgas Sv.Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv.Pētera un Kabiles draudzēs un māc. Valteru Ozoliņu un viņa kalpošanu Rendas draudzē.

17. decembrī/Adventa 3. svētdiena –  kopā ar LELB draudzēm aizlūgsim par  māc. Raimondu Mežiņu un viņa kalpošanu Saldus M.Lutera, Grīvaišu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs un Svētā Gregora izglītības centrā.

24. decembrī/Adventa 4.svētdiena – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par diecēzes diakoniem Andri Kļaviņu, Kasparu Lauri, Jāni Spudas un Uldi Žabri.

31. decembrī/Svētdiena pēc Ziemsvētkiem – kopā ar Liepājas diecēzes draudzēm aizlūgsim par māc. Rolandu Radziņu un viņa kalpošanu Iecavas, Salgales, Mežotnes un Codes draudzēs.

Lasīt vairāk


Adventa un Ziemsvētku dekoru simbolika

Ziemsvētki ir lieli svētki, kam ir savs sagatavošanās laiks, svinēšanas laiks un atsvētes (pēcsvētku) laiks.

Adventa vainags

Sagatavošanās laiku, adventu (no latīņu valodas “atnākšana”), mēs iesākam četras svētdienas pirms 25. decembra, kas ir Kristus piedzimšanas diena. Adventa vainaga četras sveces simbolizē šīs četras svētdienas. 1. Adventa svētdienā iededzam pirmo sveci, un tad katrā sekojošā svētdienā tiek iedegtas vēl pa vienai svecei. Līdz ar to, ka no seniem laikiem – pirms vēl pulkstenis bija izgudrots, diena sākas ar saullēktu, 1.adventes vainaga iedegšana parasti sākas jau sestdienas vakarā. Tā daudzās vietās baznīcas zvans skan katru sestdienas vakaru (piemēram, plkst.18), lai iezvanītu svētdienu. Līdzīgā veidā mēs arī sākam svinēt Ziemassvētku dienu 25. decembrī – jau ar tās svētvakaru, kas ir 24.decembra vakarā.

Lasīt vairāk


Katedrāles diena 2.decembrī

Foto: Mākslinieka Artūra Pērkona dāvinājums no fotoizstādes (2023.g.)

Sestdienā, 2.decembrī tiks atzīmēta ikgadējā katedrāles diena. Šogad aprit 16 gadi kopš, Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā ienākot bīskapam P.Brūveram, tā kļuva par katedrāli un Liepājas diecēzes centru.

Svētku dievkalpojums* plkst.11:00 / Dievkalpojumu vadīs  bīskaps Hanss Martins Jensons.

Sadraudzība /Pēc dievkalpojuma – katedrāles namā, kurā trīs gadus atrodas bīskapa kanceleja un Sv.Trīsvienības draudzes telpas.

Adventa laika ieskaņas pasākums Romas dārzā / Pasākumā no plkst. 16:00 būs radošās darbnīcas, kur ikviens varēs sev izgatavot Ziemassvētku dekoru. Plkst.17:00 koncerts, kurā muzicēs Guntars Račs un Tomas Kleins ar draugiem. **

Jaunā Baznīcas gada iesākšanas svētbrīdis Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē – vespere plkst.18:00

* Tiešraide no Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles sociālā tīkla Facebook LELB Liepājas diecēzes kontā: https://www.facebook.com/ LELBLiepajasdieceze  

** Liepājas pasākumu kalendārs (liepaja.lv)

***Video sižets par katedrāli un Liepājas diecēzi tuvākajās dienās būs skatāms diecēzes mājaslapā. 

Esiet gaidīti kopā piedzīvot katedrāles dienu!

 


Valsts svētku ekumēniskie dievkalpojumi Liepājā un Jelgavā

18.novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas 105.gadadienas ekumēniskie dievkalpojumi:

Plkst.10:00 Jelgavas Sv.Annas prokatedrālē, piedaloties palīgbīskapam U.Gailītim

Plkst.12:00 Liepājas Sv.Jāzepa Romas katoļu katedrālē, piedaloties bīskapam H.M.Jensonam

Dievs, svētī Latviju!