Bauskas iecirknis

Bārbeles ev.lut. draudze

Bauskas ev.lut. draudze

Bērsteles ev.lut. draudze

Budbergas Sv. Pāvila ev.lut. draudze

Codes ev.lut. draudze

Iecavas ev.lut. draudze

Jaunsaules ev.lut. draudze

Mežotnes ev.lut. draudze

Salgales ev.lut. draudze

Valles ev.lut. draudze

Vecsaules ev.lut. draudze

Vecumnieku ev.lut. draudze

 

Grobiņas iecirknis

Apriķu ev.lut. draudze

Aizputes ev.lut. draudze

Bātes–Vaiņodes ev.lut. draudze

Bunkas ev.lut. draudze

Dunikas ev.lut. draudze

Durbes ev.lut. draudze

Embūtes ev.lut. draudze

Gramzdas ev.lut. draudze

Grobiņas ev.lut. draudze

Jūrmalciema Nācaretes dr.

Klosteres Sv. Pētera ev.lut. draudze

Krūtes–Bārtas ev.lut. draudze

Liepājas Brāļu ev.lut. draudze

Liepājas Krusta ev.lut. draudze

Liepājas Lutera ev.lut. draudze

Liepājas Sv. Annas ev.lut. draudze

Liepājas Sv. Trīsvienības draudze

Muitnieku ev.lut. draudze

Nīcas ev.lut. draudze

Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila ev.lut. draudze

Priekules ev.lut. draudze

Rucavas ev.lut. draudze

Sakaslejas ev.lut. draudze

Saraiķu ev.lut. draudze

Ulmales–Labraga ev.lut. draudze

Vērgales ev.lut. draudze

Ziemupes ev.lut. draudze

 

Jelgavas iecirknis

Annenieku ev.lut. draudze

Augstkalnes–Mežmuižas dr.audze

Bērzes ev.lut. draudze

Bukaišu–Sniķeres ev.lut. draudze

Dalbes ev.lut. draudze

Dobeles ev.lut. draudze

Īles ev.lut. draudze

Jelgavas Sv. Annas ev.lut. draudze

Jelgavas Sv. Vienības ev.lut. draudze

Kalnamuižas ev.lut. draudze

Kalnciema–Klīves ev.lut. draudze

Penkules ev.lut. draudze

Sesavas ev.lut. draudze

Vecauces ev.lut. draudze

Vircavas ev.lut. draudze

Zaļā ev.lut. draudze

 

Kandavas iecirknis

Ārlavas ev.lut. draudze

Balgales ev.lut. draudze

Dārtes ev.lut. draudze

Dzirciema ev.lut. draudze

Džūkstes ev.lut. draudze

Engures ev.lut. draudze

Iģenes ev.lut. draudze

Jaunpils ev.lut. draudze

Kaltenes ev.lut. draudze

Kandavas ev.lut. draudze

Ķurbes ev.lut. draudze

Lestenes ev.lut. draudze

Mārtiņa /Dzedru/ ev.lut. draudze

Mērsraga ev.lut. draudze

Nurmes ev.lut. draudze

Pūres ev.lut. draudze

Rojas ev.lut. draudze

Sabiles ev.lut. draudze

Sātu ev.lut. draudze

Sēmes ev.lut. draudze

Stendes ev.lut. draudze

Strazdes ev.lut. draudze

Talsu ev.lut. draudze

Tukuma ev.lut. draudze

Valdemārpils ev.lut. draudze

Vānes ev.lut. draudze

Zemītes ev.lut. draudze

 

Kuldīgas iecirknis

Blīdenes ev.lut. draudze

Ēdoles ev.lut. draudze

Gaiķu ev.lut. draudze

Griezes ev.lut. draudze

Grīvaišu ev.lut. draudze

Īvandes ev.lut. draudze

Jaunauces ev.lut. draudze

Kabiles ev.lut. draudze

Kuldīgas Sv. Annas ev.lut. draudze

Kuldīgas Sv. Katrīnas ev.lut. draudze

Lipaiķu ev.lut. draudze

Lutriņu ev.lut. draudze

Nīgrandes ev.lut. draudze

Pampāļu ev.lut. draudze

Priedulas–Vadakstes ev.lut. draudze

Remtes ev.lut. draudze

Rendas ev.lut. draudze

Rubas ev.lut. draudze

Rudbāržu ev.lut. draudze

Saldus M. Lutera ev.lut. draudze

Saldus Sv. Jāņa ev.lut. draudze

Skrundas ev.lut. draudze

Usmas Sv. Pētera ev.lut. draudze

Vārmes ev.lut. draudze

 

Piltenes iecirknis

Dundagas ev.lut. draudze

Ģipkas ev.lut. draudze

Kolkas ev.lut. draudze

Landzes ev.lut. draudze

Mazirbes ev.lut. draudze

Piltenes ev.lut. draudze

Popes ev.lut. draudze

Puzes ev.lut. draudze

Rindas ev.lut. draudze

Spāres ev.lut. draudze

Ugāles ev.lut. draudze

Usmas ev.lut. draudze

Užavas ev.lut. draudze

Ventspils ev.lut. draudze

Zlēku ev.lut. draudze