Iecirknis ir LELB teritoriāla vienība, ko vada un pārrauga prāvests.

Bauskas iecirknis

Iecirkni vada prāvests Roberts Otomers.

Bauskas iecirknī ir 12 draudzes: Bārbeles, Bauskas, Bērsteles, Budbergas Sv. Pāvila, Codes, Iecavas, Jaunsaules, Mežotnes, Salgales, Valles, Vecsaules un Vecumnieku draudzes.

 

Grobiņas iecirknis

Iecirkni vada prāvests Ainars Jaunskalže.

Grobiņas iecirknī ir 28 draudzes: Apriķu, Aizputes, Bātes–Vaiņodes, Bunkas, Dunikas, Durbes, Embūtes, Gramzdas, Grobiņas, Ilmājas, Jūrmalciema Nācaretes, Klosteres Sv. Pētera, Krūtes–Bārtas, Liepājas Brāļu, Liepājas Krusta, Liepājas Lutera, Liepājas Sv. Annas, Liepājas Sv. Trīsvienības, Muitnieku, Nīcas, Pāvilostas Sv.Pētera un Pāvila, Priekules, Rucavas, Sakaslejas, Saraiķu, Ulmales–Labraga, Vērgales un Ziemupes draudzes.

 

Jelgavas iecirknis

Iecirkni vada prāvests Oskars Laugalis.

Jelgavas iecirknī ir 17 draudzes: Annenieku, Augstkalnes–Mežmuižas, Bērzes, Bukaišu–Sniķeres, Dalbes, Dobeles, Īles, Jelgavas Sv. Annas, Jelgavas Sv. Vienības, Kalnamuižas, Kalnciema–Klīves, Penkules, Sesavas, Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes, Vecauces, Vircavas un Zaļā draudzes.

 

Kandavas iecirkni

Iecirkni vada prāvests Mārcis Zeiferts.

Kandavas iecirknī ir 27 draudzes un 2 dievkalpojumu kopas: Ārlavas, Balgales, Dārtes, Dzirciema, Džūkstes, Engures, Iģenes, Jaunpils, Kaltenes, Kandavas, Ķurbes, Lestenes, Mārtiņa (Dzedru), Mērsraga, Nurmes, Pūres, Rojas, Sabiles, Sātu, Sēmes, Stendes, Strazdes, Talsu, Tukuma, Valdemārpils, Vānes,  Zemītes draudzes, kā arī Pūņu un Struteles dievkalpojumu kopas.

 

Kuldīgas iecirknis

Iecirkni vada prāvests Guntis Apriķis.

Kuldīgas iecirknī ir 26 draudzes: Blīdenes, Brocēnu, Ēdoles, Gaiķu, Griezes, Grīvaišu, Īvandes, Jaunauces, Kabiles, Kuldīgas Sv. Annas, Kuldīgas Sv. Katrīnas, Kursīšu, Lipaiķu, Lutriņu, Nīgrandes, Pampāļu, Priedulas–Vadakstes, Remtes, Rendas, Rubas, Rudbāržu, Saldus M. Lutera, Saldus Sv. Jāņa, Skrundas, Usmas Sv. Pētera un Vārmes draudzes.

 

Piltenes iecirknis

Iecirkni vada prāvests Kārlis Irbe.

Piltenes iecirknī ir 16 draudzes: Dundagas, Ģipkas, Kolkas, Landzes, Mazirbes, Miķeļtorņa, Piltenes, Popes, Puzes, Rindas, Spāres, Ugāles, Usmas, Užavas, Ventspils un Zlēku draudzes.