LELB Liepājas diecēze ir izveidota 2007.gadā un tā sastāv no 122 draudzēm Kurzemes un Zemgales teritorijā. Vajadzība pēc trīs LELB diecēzēm tika saskatīta apstāklī, ka viens bīskaps nespēja sniegt pietiekamu pastorālo aprūpi visiem LELB mācītājiem. LELB Satversmē pausts, ka diecēzes bīskaps ir savas diecēzes mācītāju garīgais vadītājs, dvēseļkopējs un gans. Tāpat bīskaps ir diecēzes garīgais vadītājs, kurš apustuliskā pēctecībā ar roku uzlikšanu saskaņā ar LELB kārtību ir saņēmis uzdevumu un pilnvaru simbolizēt, sargāt un uzturēt apustuliskās ticības pēctecību un LELB vienību, kā arī kalpot misijas uzdevuma turpināšanai un salīdzināšanas amata tālāknodošanai.

Liepājas diecēzes pamatu veidojis un sākotnējo attīstību ir veicinājis bīskaps emeritus Pāvils Brūvers, kalpojot Liepājas bīskapa amatā no 2007. līdz 2016. gadam. Bīskapa Pāvila Brūvera ienākšanas dievkalpojums Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcā notika 2007.gada 1. decembrī, un līdz ar to baznīca kļuva par Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāli.  Jelgavā bīskapa ienākšanas dievkalpojums notika 2008. gada 26. janvārī, ar šo brīdi Jelgavas Sv. Annas baznīcai kļūstot par prokatedrāli. Diecēzes garīgais centrs jeb Liepājas bīskapa rezidence ir Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāle. Katedrāles dekāns ir mācītājs Pēteris Kalks

Kopš 2016.gada diecēzi vada Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons, kurš ienāca Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē 2016. gada 1. oktobrī.

Kopš 2022.gada 16.jūlija Jelgavas Sv. Annas prokatedrālē kalpo Liepājas diecēzes palīgbīskaps Uldis Gailītis. Plašāk par palīgbīskapa izraudzīšanu un iecelšanu: Iecelts palīgbīskaps! | Liepājas diecēze (liepajasdieceze.lv)

Diecēzes vadības institūcija ir  Diecēzes kapituls, kurā ietilpst diecēzes bīskaps, dekāni un prāvesti. Diecēzē ietilpst seši iecirkņi – Bauskas, Grobiņas, Jelgavas, Kandavas, Kuldīgas un Piltenes, kurus pārrauga prāvesti – Roberts Otomers, Ainars Jaunskalže, Oskars Laugalis, Mārcis Zeiferts, Guntis Apriķis un Kārlis Irbe.  

Diecēzes darbību veikšanai un koordinēšanai Liepājā ir izveidota bīskapa kanceleja, kas kalpo kā diecēzes centrs. Tur notiek bīskapa pieņemšanas un sapulces, kancelejā tiek glabāti un apstrādāti dokumenti, no kancelejas tiek organizēts un vadīts diecēzes darbs. Kancelejas darbu ikdienā vada sekretāre – biroja vadītāja Ilze Vitāle.

Video ar subtitriem angļu valodā par Liepājas diecēzi un Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāli apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=Nyhpuacg7MY