Evaņģēlists ir neordinēta, uz noteikta laiku publiskai kalpošanai ar Vārdu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā iesvētīta persona, kura darbojās saskaņā ar LELB Satversmi un citiem normatīvajiem dokumentiem – evaņģēlista solījumu, Latvijas Sinodes lēmumiem, LELB arhibīskapa vai diecēzes bīskapa norādījumiem, LELB Virsvaldes rīkojumiem un instrukcijām, prāvesta vai draudzes mācītāja norādījumiem, draudzes padomes un valdes vai attiecīgo LELB institūciju lēmumiem.

 
Bauskas iecirknis

Eduards Kress
Kontaktinformācija: 20282112; kresslatvia(at)gmail.com

 

Grobiņas iecirknis

Emīls Krieviņš
Kontaktinformācija: 29617140, e.mils(at)inbox.lv

Vigo Dobelis
Kontaktinformācija: 26154567; vigod(at)inbox.lv

 

Jelgavas iecirknis

Oskars Svilāns
Kontaktinformācija: 27406913; oskarss(at)hotmail.com

 
Kandavas iecirknis

Ilze Rupenheite
Kontaktinformācija: 29232839, ilze.rupenheite(at)inbox.lv

Kristīna Ēce
Kontaktinformācija: 29132325; ece.kristina(at)gmail.com

 

Kuldīgas iecirknis

Aivars Kaņeps
Kontaktinformācija: 29123635, akaneps(at)inbox.lv

Agrita Staško 
Kontaktinformācija: 29681195, agrita.stasko(at)inbox.lv

Aija Ignate
Kontaktinformācija: 26562099, aijaignate(at)inbox.lv

 

Piltenes iecirknis

Harina Brūklene
Kontaktinformācija: 26463444, bruklene(at)lelb.lv

Informācija atjaunota: 09.04.2024.