Evaņģēlists ir neordinēta, uz noteikta laiku publiskai kalpošanai ar Vārdu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā iesvētīta persona, kura darbojās saskaņā ar LELB Satversmi un citiem normatīvajiem dokumentiem – evaņģēlista solījumu, Latvijas Sinodes lēmumiem, LELB arhibīskapa vai diecēzes bīskapa norādījumiem, LELB Virsvaldes rīkojumiem un instrukcijām, prāvesta vai draudzes mācītāja norādījumiem, draudzes padomes un valdes vai attiecīgo LELB institūciju lēmumiem.

Grobiņas iecirknis

Pāvils Bobinskis
Kontaktinformācija: 20317574, pauls.bobinskis@inbox.lv

Emīls Krieviņš
Kontaktinformācija: 29617140, e.mils@inbox.lv

Kaspars Lauris
Kontaktinformācija: 26401714, kaspars.lauris@liepu.lv 

Jelgavas iecirknis

Valda Grīnvalde – Šakurova (evaņģēliste – mācītāja p.i.)
Kalpo: Dalbes draudzē
Kontaktinformācija: 28261210, valdagrin@inbox.lv

Edmunds Keidens (evaņģēlists – mācītāja p.i.)
Kalpo: Jaunauces un Rubas draudzēs, prāvesta O. Laugaļa rīcībā un pārraudzībā
Kontaktinformācija: 29454364, edmundskeidens@gmail.com

Jānis Spudas
Kontaktinformācija: 29405931, spujanis@inbox.lv

 
Kandavas iecirknis

Māris Gross
Kontaktinformācija: 29960452, grosins@inbox.lv

Aija Ignate
Kontaktinformācija: 26562099, aijaignate@inbox.lv

Jānis Kundziņš
Kalpo: Balgales, Nurmes, Strazdes un Valdemārpils draudzēs
Kontaktinformācija: 26345341, janis.kundzinsh@gmail.com

Ilze Rupenheite
Kontaktinformācija: 29232839, ilze.rupenheite@inbox.lv

 

Kuldīgas iecirknis

 Aivars Kaņeps
Kontaktinformācija: 29123635, akaneps@inbox.lv

Dace Priede
Kontaktinformācija: 29493292, d.priede@inbox.lv

Agrita Staško (evaņģēliste – mācītāja p.i.)
Kalpo: Rendas un Usmas Sv. Pētera draudzēs
Kontaktinformācija: 29681195, agrita.stasko@inbox.lv

Uldis Žabris
Kontaktinformācija: 22009892 , uldis68zabris@inbox.lv

Didzis Olte
Kontaktinformācija: 26597689, didzis.olte@inbox.lv

 

Piltenes iecirknis

Harina Brūklene
Kontaktinformācija: 26463444, bruklene@lelb.lv

Informācija atjaunota: 06.02.2020.