Mācītājs ir atbilstoši LELB kārtībai aicināts un ordinēts LELB darbinieks.
Mācītāja uzdevums ir Dieva Vārda sludināšana, Sakramentu pārvaldīšana saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Kristus iestādījumu un LELB mācību, kā arī draudzes garīga vadīšana un visas draudzes darbības pārraudzīšana. Viņš vada, organizē, koordinē, plāno un motivē draudzes garīgo dzīvi.
Diakons 

 

Bauskas iecirknis

Prāvesta p.i. – Mācītājs Roberts Otomers
Kalpo: Valles, Vecumnieku un Bārbeles draudzēs 
Kontaktinformācija: 26727483, roberts.otomers@lelb.lv

Mācītājs Rolands Radziņš
Kalpo: Mežotnes, Salgales, Codes un Iecavas draudzēs
Kontaktinformācija: 29906019, r-radzins@inbox.lv

Mācītājs Juris Morics
Kalpo: Budbergas Sv. Pāvila draudzē 
Kontaktinformācija: 29220810, juris.morics@inbox.lv

Mācītājs Aivars Siliņš
Kalpo: Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs
Kontaktinformācija: 26362639, aivars.silins@lelb.lv

Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Jaunsaules draudzē
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule@inbox.lv

 

Grobiņas iecirknis

Prāvests Ainars Jaunskalže
Kalpo: Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēs
Kontaktinformācija: 26073978, ineta2002@inbox.lv

Dekāns Pēteris Kalks
Kalpo: Liepājas Sv.Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs
Kontaktinformācija: 26172081, kalks@inbox.lv

Mācītājs Jānis Bitāns
Kalpo: Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Sakaslejas draudzēs
Kontaktinformācija: 26475509, janis.bitans@inbox.lv

Mācītājs Arvīds Bobinskis
Kalpo: Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs
Kontaktinformācija: 28639552, arvids.bobinskis@inbox.lv

Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics@lelb.lv

Mācītājs Atis Grīnbergs
Kalpo: Liepājas Sv.Annas,  Ulmales – Labraga, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes un Vērgales draudzēs
Kontaktinformācija: 26577467, atis.grinbergs@lelb.lv

Mācītājs Erlands Lazdāns
Kalpo: Aizputes, Apriķu draudzēs
Kontaktinformācija: 29234548, ero@apollo.lv

Mācītājs Kārlis Puķītis
Kalpo: Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēs
Kontaktinformācija: 26576197, piltene.baznica@inbox.lv

Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Nodrošina kalpošanu Ilmājas draudzē
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm@inbox.lv

Mācītājs Raitis Šēners
Kalpo: Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēs
Kontaktinformācija: 26417168, raitissheners@inbox.lv

Palīgmācītājs Pāvils Bobinskis
Kalpo: Rucavas – Nīcas mācītāja kalpošanas vietas vikārs
Kontaktinformācija: 20317574, pauls.bobinskis@inbox.lv

Diakons Kaspars Lauris,
Kalpo: mācītāja pārraudzībā Liepājas Sv. Trīsvienības mācītāja kalpošanas vietā.
Kontaktinformācija: 26401714, kaspars.lauris@liepu.lv 

Diakons Uldis Žabris,
Kalpo: mācītāju pārraudzībā Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietās.
Kontaktinformācija: 22009892 , uldis68zabris@inbox.lv

 

 Jelgavas iecirknis

Prāvests Oskars Laugalis
Kalpo: Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēs un nodrošina kalpošanu Vecauces, Īles draudzēs
Kontaktinformācija: 29492855, oskars.laugalis@gmail.com 

Mācītājs Uldis Gailītis
Kalpo: Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs
Kontaktinformācija: 29131088, uldis_gailitis@inbox.lv

Mācītājs Ralfs Kokins
Kalpo: Jelgavas Sv. Vienības draudzē
Kontaktinformācija: 28305158, ralfs.kokins@lu.lv

 Mācītājs Guntars Lūsītis
Kalpo: Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļā (Zaļenieku) draudzēs
Kontaktinformācija: 26137247, guntars.lusitis@inbox.lv

 Mācītājs Sandis Ratnieks
Kalpo: Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes draudzē
Kontaktinformācija: 26595086, sandis.ratnieks@gmail.com

 Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Vircavas un Bērzes draudzēs
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule@inbox.lv

 Mācītājs Valdis Vircavs
Kalpo: Jelgavas Sv. Annas un Sesavas, Kalnciema – Klīves  draudzēs
Kontaktinformācija: 29418944, valdis.vircavs@gmail.com

Palīgmācītājs Jānis Erno
Kalpo: Jelgavas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26377942, janiserno@gmail.com 

 

Kandavas iecirknis

Prāvests Mārcis Zeiferts
Kalpo: Ārlavas un Tukuma draudzēs, nodrošina kalpošanu Kandavas, Sabiles un Vānes draudzēs
Kontaktinformācija: 29145305, marcis.zeiferts@gmail.com

 Mācītājs Kaspars Kovaļovs
Kalpo: Engures un Sēmes draudzēs
Kontaktinformācija: 25988060, kaspars.kovalovs@inbox.lv

Mācītājs Andis Ķīvičs
Kalpo: Iģenes, Kurbes un Talsu draudzēs
Kontaktinformācija: 26132475, andis.kivics@gmail.com

Mācītājs Māris Ludviks
Kalpo: Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzēs
Kontaktinformācija: 29282999, mludviks@gmail.com

Mācītājs Jānis Saulīte
Kalpo: Džūkstes, Jaunpils un Lestenes, Pūres un Dzirciema  draudzēs
Kontaktinformācija: 29299694, janis.saulite@inbox.lv

Mācītājs Juris Veidenieks
Kalpo: Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs
Kontaktinformācija: 28696529, veidenieks@inbox.lv

 Palīgmācītājs Vilnis Auziņš
Kalpo: Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs
Kontaktinformācija: 26547812, vilnis73@inbox.lv

 Palīgmācītājs Ivars Bergs
Kalpo: Atvaļinātā mācītāja statuss
Kontaktinformācija: 29393725, bergsivars@inbox.lv


Kuldīgas iecirknis

Prāvesta p.i. – mācītājs Guntis Apriķis
Kalpo: Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 26597827, aprikis7@hotmail.com

 Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Griezes draudzē
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics@lelb.lv

Mācītājs Erlands Lazdāns
Kalpo: Klosteres draudzēs
Kontaktinformācija: 29234548, ero@apollo.lv

 Mācītājs Raimonds Mežiņš
Kalpo: Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera,  Pampāļu, Grīvaišu, Kursīšu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs
Kontaktinformācija: 20216655, rmezins@gmail.com

 Mācītājs Valters Ozoliņš
Kalpo: Rendas draudzē un piedalās garīgās aprūpes nodrošināšanā Kuldīgas Sv. Katrīnas MKV
Kontaktinformācija: 29110252, ventspils.ev.lut@e-apollo.lv

Mācītājs Viesturs Pirro
Kalpo: Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa,  Kabiles, Usmas Sv. Pētera  draudzēs
Kontaktinformācija: 22328283, viesturs.pirro@lelb.lv

 Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Rudbāržu un Skrundas draudzēs
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm@inbox.lv

Mācītājs Mareks Ignats
Kalpo: Saldus M.Lutera,  Lutriņu un Nīgrandes draudzēs

Kontaktinformācija:  marexlv@gmail.com

Palīgmācītājs Elmārs Derzāvis
Kalpo: Kuldīgas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26123544, elmars.derzavis@inbox.lv 

Palīgmācītājs Mārtiņš Burke – Burkevics
Kalpo: Kuldīgas Sv. Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 26801500, martins.bb@inbox.lv

 Palīgmācītājs Ivars Eisaks
Kalpo: Saldus M.Lutera draudzē
Kontaktinformācija: 29130222, ivars.eisaks@lelb.lv


Piltenes iecirknis

Prāvests Kārlis Irbe
Kalpo: Mazirbes draudzē, nodrošina kalpošanu Miķeļtorņa,  vada rekolekciju centru Mazirbē
Kontaktinformācija: 29630953, karlis.irbe@gmail.com

 Mācītājs Ilmārs Barons
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 28694029, ilmarsbarons@inbox.lv

Mācītājs Jānis Gaisiņš
Kalpo: Landzes, Piltenes un Užavas draudzēs
Kontaktinformācija: 20238248, bucurias@gmail.com

 Mācītājs Jānis Kalniņš
Kalpo: Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs
Kontaktinformācija: 29120601, janis.kalnins64@gmail.com

Mācītajs Aldis Pavlovičš
Kalpo: Ventspils un Rindas draudzēs

Kontaktinformācija: 26315219; aldinac@inbox.lv

Mācītājs Māris Sarma
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs

Kontaktinformācija:  26552417; maris.sarma@gmail.com

Palīgmācītājs Didzis Olte
Kalpo: Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēs,
Kontaktinformācija: 26597689, didzis.olte@inbox.lv

Palīgmācītājs Āris Kronbergs
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26376746, aris14@inbox.lv 

Palīgmācītāja Railvija Rozīte

Kalpo: Puzes draudzē
Kontaktinformācija: 25949765

Informācija atjaunota: 01.10.2021.