Mācītājs ir atbilstoši LELB kārtībai aicināts un ordinēts LELB darbinieks.
Mācītāja uzdevums ir Dieva Vārda sludināšana, Sakramentu pārvaldīšana saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Kristus iestādījumu un LELB mācību, kā arī draudzes garīga vadīšana un visas draudzes darbības pārraudzīšana. Viņš vada, organizē, koordinē, plāno un motivē draudzes garīgo dzīvi.

Diakona pienākumos ietilpst kalpot un palīdzēt draudzes mācītājam un bīskapiem liturģijā, dievgalda izdalīsanā, sprediķot, sludināt evaņģēliju, kā ari veltīt sevi žēlastības darbiem.  

 

Bauskas iecirknis

Prāvests Roberts Otomers
Kalpo: Valles, Vecumnieku un Bārbeles draudzēs 
Kontaktinformācija: 26727483, roberts.otomers(at)lelb.lv

Mācītājs Rolands Radziņš
Kalpo: Mežotnes, Salgales, Codes un Iecavas draudzēs
Kontaktinformācija: 29906019, r-radzins(at)inbox.lv

Mācītājs Juris Morics
Kalpo: Budbergas Sv. Pāvila draudzē 
Kontaktinformācija: 29220810, juris.morics(at)inbox.lv

Mācītājs Aivars Siliņš
Kalpo: Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs
Kontaktinformācija: 26362639, aivars.silins(at)lelb.lv

Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Jaunsaules draudzē
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule(at)inbox.lv

Diakons Andris Kļaviņš,
Kalpo: Palīgbīskapa U.Gailīša  pārraudzībā
Kontaktinformācija: Tālr. 29197091; klavinandris(at)inbox.lv

 

Grobiņas iecirknis

Prāvests Ainars Jaunskalže
Kalpo: Rucavas, Dunikas, Jūrmalciema Nācaretes, Muitnieku un Nīcas draudzēs
Kontaktinformācija: 26073978, ineta2002(at)inbox.lv

Dekāns Pēteris Kalks
Kalpo: Liepājas Sv.Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs
Kontaktinformācija: 26172081, kalks(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Denis Svenfelts (Dennis Erik Mikael Svenfelt)
Kalpo: Liepājas diecēzes vikārs
Kontaktinformācija: +358 400391278, svenfelt.dennis(at)hotmail.com 

Mācītājs Jānis Bitāns
Kalpo: Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Ziemupes un  Sakaslejas draudzēs
Kontaktinformācija: 26475509, janis.bitans(at)inbox.lv

Mācītājs Arvīds Bobinskis
Kalpo: Muitnieku, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs
Kontaktinformācija: 28639552, arvids.bobinskis(at)inbox.lv

Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics(at)lelb.lv

Mācītājs Atis Grīnbergs
Kalpo: Liepājas Sv.Annas,  Ziemupes un Vērgales draudzēs
Kontaktinformācija: 26577467, atanasijsg(at)gmail.com

Mācītājs Romans Kurpnieks – Logins
Kalpo: Aizputes, Apriķu, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas un Ulmales – Labraga draudzēs
Kontaktinformācija: 26362734, romanskurpniek(at)gmail.com

Mācītājs Ivo Ķirsis
Kalpo: Grobiņas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 29282218, ivokirsis(at)gmail.com 

Mācītājs Erlands Lazdāns
Kalpo: Aizputes, Apriķu, Klosteres Sv. Pētera draudzēs
Kontaktinformācija: 29234548, ero(at)apollo.lv

Mācītājs Kārlis Puķītis
Kalpo: Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēs
Kontaktinformācija: 26576197, piltene.baznica(at)inbox.lv

Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Nodrošina kalpošanu Ilmājas draudzē
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm(at)inbox.lv

Mācītājs Raitis Šēners
Kalpo: Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēs
Kontaktinformācija: 26417168, raitissheners(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Pāvils Bobinskis
Kalpo: Rucavas – Nīcas mācītāja kalpošanas vietas vikārs
Kontaktinformācija: 20317574, pauls.bobinskis(at)inbox.lv

Diakons Kaspars Lauris
Kalpo: mācītāja pārraudzībā Liepājas Sv. Trīsvienības mācītāja kalpošanas vietā
Kontaktinformācija: 26401714, kaspars.lauris(at)inbox.eu

Diakons Uldis Žabris
Kalpo: mācītāju pārraudzībā Liepājas Sv. Annas mācītāja kalpošanas vietā
Kontaktinformācija: 22009892 , uldis68zabris(at)inbox.lv

Mācītājs emeritus Raivo Bitenieks

 

 Jelgavas iecirknis

Prāvests Oskars Laugalis
Kalpo: Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēs un nodrošina kalpošanu Vecauces, Īles draudzēs
Kontaktinformācija: 29492855, oskars.laugalis(at)gmail.com 

Palīgbīskaps Uldis Gailītis
Kalpo: Jelgavas Sv.Annas un Dalbes draudzēs
Kontaktinformācija: 29131088, uldis_gailitis(at)inbox.lv

Mācītājs Ralfs Kokins
Kalpo: Jelgavas Sv. Vienības draudzē
Kontaktinformācija: 28305158, ralfs.kokins(at)lu.lv

 Mācītājs Guntars Lūsītis
Kalpo: Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļā (Zaļenieku) draudzēs
Kontaktinformācija: 26137247, guntars.lusitis(at)inbox.lv

 Mācītājs Sandis Ratnieks
Kalpo: Jelgavas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26595086, sandis.ratnieks(at)gmail.com

 Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Vircavas un Bērzes draudzēs
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule(at)inbox.lv

 Mācītājs Valdis Vircavs
Kalpo: Jelgavas Sv. Annas un Sesavas, Kalnciema – Klīves  draudzēs
Kontaktinformācija: 29418944, valdis.vircavs(at)gmail.com

Palīgmācītājs Jānis Erno
Kalpo: Vecauces draudze
Kontaktinformācija: 26377942, janiserno(at)gmail.com 

Diakons Jānis Spudas
Kalpo: palīgbīskapa Ulda Gailīša pārraudzībā
Kontaktinformācija: 29405931, spujanis(at)inbox.lv

Mācītājs emeritus Valdis Bercs

 

Kandavas iecirknis

Prāvests Mārcis Zeiferts
Kalpo: Ārlavas un Tukuma draudzēs, nodrošina kalpošanu Mērsraga draudzē
Kontaktinformācija: 29145305, marcis.zeiferts(at)gmail.com

Mācītājs Vilnis Auziņš
Kalpo: Kandavas, Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs
Kontaktinformācija: 26547812, vilnis73(at)inbox.lv

Mācītājs Kaspars Kovaļovs
Kalpo: Engures un Sēmes draudzēs
Kontaktinformācija: 25988060, kaspars.kovalovs(at)inbox.lv

Mācītājs Andis Ķīvičs
Kalpo: Iģenes, Ķurbes, Talsu un Valdemārpils draudzēs
Kontaktinformācija: 26132475, andis.kivics(at)gmail.com

Mācītājs Jānis Saulīte
Kalpo: Džūkstes, Jaunpils un Lestenes, Pūres un Dzirciema  draudzēs
Kontaktinformācija: 29299694, janis.saulite(at)inbox.lv

Mācītājs Juris Veidenieks
Kalpo: Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs
Kontaktinformācija: 28696529, veidenieks(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Māris Gross
Kalpo: Sabiles un Stendes draudzēs
Kontaktinformācija: 29960452, grosins(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Ivars Bergs
Kalpo: Atvaļinātā mācītāja statuss
Kontaktinformācija: 29393725, bergsivars(at)inbox.lv

Mācītājs emeritus Māris Ludviks


Kuldīgas iecirknis

Prāvests Guntis Apriķis
Kalpo: Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes un Gaiķu draudzēs, nodrošina kalpošanu Kuldīgas Sv.Katrīnas  mācītāja kalpošanas vietā (Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes Sv. Miķeļa,  Kabiles, Usmas Sv. Pētera  draudzēs)
Kontaktinformācija: 26597827, aprikis7(at)hotmail.com

 Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Griezes draudzē
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics(at)lelb.lv

Mācītājs Mareks Ignats
Kalpo: Saldus M.Lutera, Lutriņu, Nīgrandes un Pampāļu draudzēs
Kontaktinformācija:  marexlv(at)gmail.com 

Mācītājs Ivo Ķirsis
Kalpo: Kuldīgas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 29282218, ivokirsis(at)gmail.com 

 Mācītājs Raimonds Mežiņš
Kalpo: Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera,  Grīvaišu, Rubas, Jaunauces, Priedulas – Vadakstes draudzēs
Kontaktinformācija: 20216655, rmezins(at)gmail.com

 Mācītājs Valters Ozoliņš
Kalpo: Rendas draudzē un piedalās garīgās aprūpes nodrošināšanā Kuldīgas Sv. Katrīnas mācītāja kalpošanas vietā
Kontaktinformācija: 29110252, ventspils.ev.lut(at)e-apollo.lv

Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Rudbāržu un Skrundas draudzēs
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm(at)inbox.lv

Mācītājs Didzis Skuška
Kalpo: Kuldīgas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 29140679, skuska(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Mārtiņš Burke – Burkevics
Kalpo: Kuldīgas Sv. Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 26801500, martins.bb(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Elmārs Derzāvis
Kalpo: Kuldīgas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26123544, elmars.derzavis(at)inbox.lv 

 Palīgmācītājs Ivars Eisaks
Kalpo: Saldus M.Lutera draudzē
Kontaktinformācija: 29130222, ivars.eisaks(at)lelb.lv

Mācītājs emeritus Viesturs Pirro
Kontaktinformācija: 22328283, viesturs.pirro(at)lelb.lv

Piltenes iecirknis

Prāvests Kārlis Irbe
Kalpo: Mazirbes draudzē, nodrošina kalpošanu Landzes, Piltenes un Užavas draudzēs,  vada rekolekciju centru Mazirbē, 
Kontaktinformācija: 29630953, karlis.irbe(at)gmail.com

Mācītājs Jānis Gaisiņš
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 20238248, bucurias(at)gmail.com

 Mācītājs Jānis Kalniņš
Kalpo: Zlēku, Ugāles, Popes un Usmas draudzēs
Kontaktinformācija: 29120601, janis.kalnins64(at)gmail.com

Mācītajs Aldis Pavlovičš
Kalpo: Ventspils un Rindas draudzēs

Kontaktinformācija: 26315219; aldinac(at)inbox.lv

Mācītājs Māris Sarma
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs

Kontaktinformācija:  26552417; maris.sarma(at)gmail.com

Palīgmācītājs Māris Gross
Kalpo: Spāres draudzē
Kontaktinformācija: 29960452, grosins(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Didzis Olte
Kalpo: Dundagas, Ģipkas un Kolkas draudzēs,
Kontaktinformācija: 26597689, didzis.olte(at)inbox.lv

Palīgmācītājs Āris Kronbergs
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26376746, aris14(at)inbox.lv 

Palīgmācītāja Railvija Rozīte

Kalpo: Puzes draudzē
Kontaktinformācija: 25949765

Mācītājs emeritus Ilmārs Barons

Informācija atjaunota: 09.04.2024.