Mācītājs ir atbilstoši LELB kārtībai aicināts un ordinēts LELB darbinieks.
Mācītāja uzdevums ir Dieva Vārda sludināšana, Sakramentu pārvaldīšana saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, Kristus iestādījumu un LELB mācību, kā arī draudzes garīga vadīšana un visas draudzes darbības pārraudzīšana. Viņš vada, organizē, koordinē, plāno un motivē draudzes garīgo dzīvi.

 

Bauskas iecirknis

Mācītājs Rolands Radziņš
Kalpo: Mežotnes, Salgales, Codes un Iecavas draudzēs
Kontaktinformācija: 29906019, r-radzins@inbox.lv

Mācītājs Juris Morics
Kalpo: Budbergas Sv. Pāvila draudzē 
Kontaktinformācija: 29220810, juris.morics@inbox.lv

Mācītājs Roberts Otomers
Kalpo: Valles, Vecumnieku un Bārbeles draudzēs 
Kontaktinformācija: 26727483, roberts.otomers@lelb.lv

Mācītājs Aivars Siliņš
Kalpo: Bauskas, Bērsteles un Vecsaules draudzēs
Kontaktinformācija: 26362639, aivars.silins@lelb.lv

Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Jaunsaules draudzē
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule@inbox.lv

 

Grobiņas iecirknis

Prāvests Ainars Jaunskalže
Kalpo: Rucavas un Dunikas draudzēs
Kontaktinformācija: 26073978, ineta2002@inbox.lv

Dekāns Pēteris Kalks
Kalpo: Liepājas Sv.Trīsvienības, Krūtes – Bārtas un Liepājas Krusta draudzēs
Kontaktinformācija: 26172081, kalks@inbox.lv

Mācītājs Jānis Bitāns
Kalpo: Liepājas Sv. Annas, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Ziemupes, Ulmales – Labraga un Sakaslejas draudzēs
Kontaktinformācija: 26475509, janis.bitans@inbox.lv

Mācītājs Arvīds Bobinskis
Kalpo: Muitnieku, Nīcas, Jūrmalciema Nācaretes un Liepājas Brāļu draudzēs
Kontaktinformācija: 28639552, arvids.bobinskis@inbox.lv

Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Grobiņas, Durbes un Saraiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics@lelb.lv

Mācītājs Atis Grīnbergs
Kalpo: Liepājas Sv.Annas,  Ulmales – Labraga, Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila, Sakaslejas, Ziemupes un Vērgales draudzēs
Kontaktinformācija: 26577467, atis.grinbergs@lelb.lv

Mācītājs Armands Klāvs
Kalpo: Apriķu un Aizputes draudzēs
Kontaktinformācija: 29489101, gedan@sveiks.lv

Mācītājs Kārlis Puķītis
Kalpo: Priekules, Bātes – Vaiņodes, Embūtes un Bunkas draudzēs
Kontaktinformācija: 26576197, piltene.baznica@inbox.lv

Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Nodrošina kalpošanu Ilmājas draudzē
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm@inbox.lv

Mācītājs Raitis Šēners
Kalpo: Liepājas Lutera un Gramzdas draudzēs
Kontaktinformācija: 26417168, raitissheners@inbox.lv

 

 Jelgavas iecirknis

Prāvests Oskars Laugalis
Kalpo: Dobeles, Bukaišu – Sniķeres un Penkules draudzēs un nodrošina kalpošanu Vecauces, Īles un Priedulas – Vadakstes draudzēs
Kontaktinformācija: 29492855, oskars.laugalis@gmail.com 

Prāvests Uldis Gailītis
Kalpo: Jelgavas Sv.Annas draudzē
Kontaktinformācija: 29131088, uldis_gailitis@inbox.lv

Palīgmācītājs Jānis Erno
Kalpo: Jelgavas iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26377942, janiserno@gmail.com 

Mācītājs Ralfs Kokins
Kalpo: Jelgavas Sv. Vienības draudzē
Kontaktinformācija: 28305158, ralfs.kokins@lu.lv

 Mācītājs Kaspars Kovaļovs
Kalpo: Kalnciema – Klīves draudzēs
Kontaktinformācija: 25988060, kaspars.kovalovs@inbox.lv

 Mācītājs Guntars Lūsītis
Kalpo: Annenieku, Augstkalnes – Mežmuižas, Kalnamuižas un Zaļā (Zaļenieku) draudzēs
Kontaktinformācija: 26137247, guntars.lusitis@inbox.lv

 Mācītājs Sandis Ratnieks
Kalpo: Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes draudzē
Kontaktinformācija: 26595086, sandis.ratnieks@gmail.com

 Mācītājs Jānis Tālums
Kalpo: Vircavas un Bērzes draudzēs
Kontaktinformācija: 29723404, jsaule@inbox.lv

 Mācītājs Valdis Vircavs
Kalpo: Jelgavas Sv. Annas un Sesavas draudzēs
Kontaktinformācija: 29418944, valdis.vircavs@gmail.com

 

Kandavas iecirknis

Prāvests Mārcis Zeiferts
Kalpo: Ārlavas un Tukuma draudzēs, nodrošina kalpošanu Kandavas, Sabiles un Vānes draudzēs
Kontaktinformācija: 29145305, marcis.zeiferts@gmail.com

 Palīgmācītājs Vilnis Auziņš
Kalpo: Sātu, Zemītes un Vānes draudzēs
Kontaktinformācija: 26547812, vilnis73@inbox.lv

 Palīgmācītājs Ivars Bergs
Kalpo: Atvaļinātā mācītāja statuss
Kontaktinformācija: 29393725, bergsivars@inbox.lv

 Palīgmācītājs Elmārs Derzāvis
Kalpo: Stendes draudzē
Kontaktinformācija: 26123544, elmars.derzavis@inbox.lv

 Mācītājs Justs Junkulis
Kalpo: Pūres un Dzirciema draudzēs
Kontaktinformācija: 29397863, justsj@inbox.lv

 Mācītājs Kaspars Kovaļovs
Kalpo: Engures un Sēmes draudzēs
Kontaktinformācija: 25988060, kaspars.kovalovs@inbox.lv

Palīgmācītājs Andis Ķīvičs
Kalpo: Iģenes, Kurbes un Talsu draudzēs
Kontaktinformācija: 26132475, andis.kivics@gmail.com

Mācītājs Māris Ludviks
Kalpo: Talsu un Mārtiņa (Dzedru) draudzēs
Kontaktinformācija: 29282999, mludviks@gmail.com

Mācītājs Jānis Saulīte
Kalpo: Džūkstes, Jaunpils un Lestenes draudzēs
Kontaktinformācija: 29299694, janis.saulite@inbox.lv

Mācītājs Juris Veidenieks
Kalpo: Rojas, Dārtes un Kaltenes draudzēs
Kontaktinformācija: 28696529, veidenieks@inbox.lv

 

Kuldīgas iecirknis

Prāvests Uldis Gailītis
Kalpo: – Jelgavas Sv. Annas draudzē
Kontaktinformācija: 29131088, uldis_gailitis@inbox.lv

 Mācītājs Guntis Apriķis
Kalpo: Saldus Sv. Jāņa, Remtes, Blīdenes, Brocēnu un Gaiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 26597827, aprikis7@hotmail.com

 Palīgmācītājs Mārtiņš Burke – Burkevics
Kalpo: Kuldīgas Sv. Annas, Īvandes, Ēdoles un Lipaiķu draudzēs
Kontaktinformācija: 26801500, martins.bb@inbox.lv

 Palīgmācītājs Ivars Eisaks
Kalpo: Saldus M.Lutera draudzē
Kontaktinformācija: 29130222, ivars.eisaks@lelb.lv

 Mācītājs Atis Freipičs
Kalpo: Griezes draudzē
Kontaktinformācija: 22316912, atis.freipics@lelb.lv

Mācītājs Erlands Lazdāns
Kalpo: Atvaļināta mācītāja statuss
Kontaktinformācija: 29234548, ero@apollo.lv

Mācītājs Armands Klāvs
Kalpo: Klosteres Sv. Pētera draudzē
Kontaktinformācija: 29489101, gedan@sveiks.lv

 Mācītājs Raimonds Mežiņš
Kalpo: Svētā Gregora izglītības centrā, Saldus M. Lutera, Lutriņu, Pampāļu, Grīvaišu, Kursīšu un Nīgrandes draudzēs
Kontaktinformācija: 20216655, rmezins@gmail.com

 Mācītājs Viesturs Pirro
Kalpo: Kuldīgas Sv. Katrīnas, Vārmes un Kabiles draudzēs
Kontaktinformācija: 22328283, viesturs.pirro@lelb.lv

 Mācītājs Martins Samms
Kalpo: Rudbāržu un Skrundas draudzēs
Kontaktinformācija: 29410115, m.samm@inbox.lv

 

Piltenes iecirknis

Prāvests Kārlis Irbe
Kalpo: Mazirbes draudzē, nodrošina kalpošanu Miķeļtorņa, Usmas, Dundagas un Ģipkas draudzēs, vada rekolekciju centru Mazirbē
Kontaktinformācija: 29630953, karlis.irbe@gmail.com

 Mācītājs Ilmārs Barons
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 28694029, ilmarsbarons@inbox.lv

 Palīgmācītājs Elmārs Derzāvis
Kalpo: Spāres draudzē
Kontaktinformācija: 26123544, elmars.derzavis@inbox.lv

Mācītājs Jānis Gaisiņš
Kalpo: Landzes, Piltenes un Užavas draudzēs
Kontaktinformācija: 20238248, bucurias@gmail.com

 Mācītājs Jānis Kalniņš
Kalpo: Zlēku, Ugāles un Popes draudzēs
Kontaktinformācija: 29120601, janis.kalnins64@gmail.com

Mācītājs Āris Kronbergs
Kalpo: Piltenes iecirkņa vikārs
Kontaktinformācija: 26376746, aris14@inbox.lv 

Mācītājs Valters Ozoliņš
Kalpo: Ventspils un Rindas draudzēs
Kontaktinformācija: 29110252, ventspils.ev.lut@e-apollo.lv

Palīgmācītāja Railvija Rozīte
Kalpo: Puzes draudzē
Kontaktinformācija: 25949765

Informācija atjaunota: 14.10.2020.