Prāvests ir iecirkņa mācītāju, palīgmācītāju, neordinēto garīgo darbinieku un draudžu tuvākais priekšnieks un padomdevējs. Prāvests ir diecēzes bīskapa pārstāvis iecirknī un iecirkņa pārstāvis Kapitulā.

Prāvestu no iecirkņa sapulces izvirzītajiem kandidātiem uz septiņiem gadiem ieceļ diecēzes bīskaps.

Prāvesta uzdevumi ir:

1) piedalīties LELB vadībā un īstenot to savā iecirknī;

2) pārraudzīt iecirkņa draudžu, to vadības un revīzijas institūciju darbību;

3) nodrošināt prāvesta institūcijas darbību.

 

Liepājas diecēzes prāvesti:

Bauskas iecirkņa prāvests Roberts Otomers
Kontaktinformācija: 26727483, roberts.otomers(at)inbox.lv

Grobiņas iecirkņa prāvests Ainars Jaunskalže
Kontaktinformācija: 26073978, ineta2002(at)inbox.lv

Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis
Kontaktinformācija: 29492855, oskars.laugalis(at)gmail.com

Kandavas iecirkņa prāvests Mārcis Zeiferts
Kontaktinformācija: 29145305, marcis.zeiferts(at)gmail.com

Kuldīgas iecirkņa prāvests Guntis Apriķis
Kontaktinformācija: 26597827, aprikis7(at)hotmail.com

Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe
Kontaktinformācija: 29630953, karlis.irbe(at)gmail.com